‘Kişinin ASMA ya da İNCİR AĞACI altını Yaşam Mekanı yapması… Kendi toprağında SULH… SUKUN içinde yaşamasıdır…
‘Kişinin ASMA ya da İNCİR AĞACI altını Yaşam Mekanı yapması… Kendi toprağında SULH… SUKUN içinde yaşamasıdır…
Sepet 0

KVKK Başvuru Formu

BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR 

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“KVKK”) doğan hakları KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenmektedir. İlgili Kişi’ler, bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan “Güvenlik, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması” metninden ulaşabilirler. 

 

İlgili kişiler Asma Yaprağı Lokantası’na (“İşletme”)  aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

 

  • Şahsen yazılı başvuru,

 

  • Noter aracılığıyla,

 

  • Güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle İşletme’nin kayıtlı elektronik posta adresine eposta göndererek.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen başvuru

 

Noter aracılığıyla

 

*Şahsen başvuru yapacak İlgili Kişi’lerin kimlik bilgilerini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

 

*Başvuru formunun tebligat zarfının konu kısmına “Kişisel VerilerinKorunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerle ilgili olarak İşletme tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

İlgili kişi talepleri,  KVKK 13/2. maddesi uyarınca; İşletme tarafından  talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

  1. İlgili Kişi’nin iletişim bilgileri

 

Ad

:

 

Soyad

:

 

Telefon numarası

:

 

T.C. Kimlik numarası

:

 

E-posta

:

 

Adres

:

 

 

 

 

 

1

 

  1. İşletme ile olan ilişkinizi belirtiniz

 

Müşteri

 

Ziyaretçi

Diğer (lütfen belirtiniz): ................... 

İşletme ile iletişimde olduğunuz birim/departman:

 

Konu:

 

Eski Çalışan:

 

Çalışılan yıllar: ..................

İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım

 

Tarih: ..................

 

 

  • KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

 

  1. İşletme tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletnamenin teslim edilmesi gerekmektedir.)

 

İşletme, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar. 

 

İşbu başvuru formunda İşletme ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

Kişisel Veri Sahibi’nin (İlgili Kişi’nin) Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza:

2